Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu od 20 lat
AMEX Export-Import Sp. z o.o.

ul. Baśniowa 3 pok. 410

02-349 WARSZAWA

Główny telefon: 022 668 90 94, 022 824 12 32

Główny fax: 022 659 84 11

Główny email: amex@amexwars.pl

Strona www: http://www.amexwars.pl/

Wyślij zapytanie ofertowe
AMEX Export-Import Sp. z o.o.

  Firma Amex Export-Import istniejąca od 1993 roku  jest oficjalnym przedstawicielem handlowym firmy Cole-Parmer International.  Sprzedajemy także produkty wielu innych firm, znanych na rynku sprzętu laboratoryjnego. Na uwagę zasługują między innymi produkty takich firm jak: Aalborg, Erlab, Interscience, Luxtron, Osmonics/Sterlitech, PlasLabs, Scigene oraz Sonics.

  Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą sprzętu laboratoryjnego i przemysłowego prezentowaną na stronie internetowej www.amexwars.pl.

  W naszej ofercie znajduje się ponad 70 tysięcy artykułów technicznych do zastosowań w chemii, fizyce, biotechnologii i medycynie, a także przetwórstwie żywności i przemyśle spożywczym. 

  Proponowane przez nas produkty znajdują zastosowanie nie tylko w  laboratoriach uniwersyteckich ale także w laboratoriach szpitalnych i przemysłowych. W ofercie posiadamy ponadto wiele urządzeń pomiarowo-kontrolnych, wykorzystywanych w procesach produkcyjnych.

  Klientom zapewniamy szybką i sprawną obsługę oraz profesjonalne doradztwo techniczne w zakresie oferowanego sprzętu.


W bogatej ofercie proponowanego sprzętu szczególnie polecamy następujące grupy produktów:

 • Pompy laboratoryjne i przemysłowe do transferu i dozowania  cieczy   

 

- pompy perystaltyczne MasterFlex

 Są to łatwe w obsłudze, programowalne pompy perystaltyczne, pracujące w szerokim zakresie przepływów. Bogaty wybór napędów i głowic, zapewnia sprawny transfer mediów nawet w skomplikowanych procesach technologicznych.
  Zmiana wydatku pompy możliwa jest zarówno za pomocą płynnej regulacji prędkości obrotowej napędu, jak i średnicy dobieranych odpowiednio węży.
  Prezentowane pompy perystaltyczne mogą pracować z wydajnością laboratoryjną do 2300 ml/min (L/S), przemysłową do 26 l/min (I/P) oraz służyć do szybkiego transferu (wydajność do 45 l/min (B/T).
Możliwe jest też pompowanie wielokanałowe, z udziałem kilku głowic zamontowanych do jednego napędu.Proponujemy między innymi głowice:


•    pracujące z wężem jednego rozmiaru - typ Standard•  pracujące z wężami o różnych rozmiarach (umożliwiające łatwą i szybką ich wymianę) - typ. EasyLoad

•    zapewniające większe przepływy, nawet w warunkach podwyższonego ciśnienia (do 4 barów) - typ. High-Performance

•    wielokanałowe (także kasetkowe)

Sześciorolkowe głowice kasetkowe proponowane przy przepływach w zakresie od  0,0026 do 2300 ml/min (na każdy kanał) mogą być stosowane pojedynczo, lub w systemach wielogłowicowych (dając możliwość transferu do 32 zsynchronizowanych kanałów).

  Szeroka oferta węży wykonanych z różnych materiałów dostosowana jest do wymagań zarówno ogólno chemicznych (łącznie z transferem mediów agresywnych), farmaceutycznych, a także przy przetaczaniu środków spożywczych, ropopochodnych, a nawet klejów (także bazujących na rozpuszczalnikach organicznych).  Więcej informacji na naszej stronie >>

-    pompy perystaltyczne Ismatec 

  Proponowane przez Amex pompy perystaltyczne Ismatec polecane są szczególnie tam, gdzie wymagane są niewielkie przepływy, ograniczone do kilkudziesięciu ml/min. Minimalne przepływy osiągane dzięki pompom Ismatec są rzędu tysięcznych lub nawet dziesięciotysięcznych części ml/min.

  Przepływ może być realizowany jedno- lub wielokanałowo (2 do 24 kanałów), przy wykorzystaniu wężyków ze znakowanymi kolorystycznie  ogranicznikami (2-stop, lub 3-stop). Zwiększona liczba rolek (od 6 do 12) w układzie planetarnym sprzyja obniżeniu poziomu pulsacji przepływu medium. Dodatkowe informacje na naszej stronie >>
  Możliwe jest łączenie napędów Ismatec z głowicami MasterFlex oraz odwrotnie (głowice kasetkowe Ismatec doskonale współpracują z napędami MasterFlex).-    pompy strzykawkowe  

  Polecane są, gdy wymagane jest dozowanie niewielkich objętości, podawanych z bardzo małą prędkością i dużą dokładnością. Prędkość i dokładność dozowania zależą od objętości strzykawki. Objętość strzykawki wynosi od  10µl do 60 ml w przypadku pompy jedno-strzykawkowej lub 140 ml dla pomp wielo-strzykawkowych. Więcej informacji na stronie >>

-    inne pompy laboratoryjne i przemysłowe (min. membranowe, tłokowe, mieszkowe  i cylindryczne oraz odśrodkowe, zębatkowe, próżniowo ciśnieniowe, czy też zakładane na beczkę)
W ofercie posiadamy dodatkowo szeroki wybór innych pomp, do zastosowań laboratoryjnych i przemysłowych >>

 

 • Węże laboratoryjne i przemysłowe

  Posiadamy węże z tworzyw sztucznych, zarówno do zastosowań w laboratorium jak i z możliwością wykorzystania do procesów w skali przemysłowej. Szeroki wybór materiałów umożliwia łatwy dobór odpowiedniego węża pod względem własności chemicznych i fizycznych transferowanego medium. >>
  Szczególnej uwadze polecamy węże do pomp perystaltycznych (oznaczone w naszej ofercie katalogowej marką MasterFlex), dla których szeroki wybór materiałów umożliwia transfer niemal każdego rodzaju medium, niezależnie od rodzaju cieczy. Charakterystyka oraz dobór materiału wężyków na naszej stronie >>
  Proponujemy także węże, do pomp Masterflex, które wytrzymują ciśnienia do 4 barów oraz węże próżniowe.

 • Przepływomierze i Regulatory przepływu 

  W ofercie posiadamy przepływomierze (tzw. rotametry) jedno- i wielokanałowe z przeznaczeniem do gazów, oraz cieczy. Możliwy jest dobór odpowiedniej jakości materiału pływaków, uszczelnień,  i  zaworów. w zależności od przepływającego medium >>

  Rotametry w wersji 65mm oraz 150mm długości rurki pomiarowej oferowane są ze skalą niemianowaną o dokładności ±2% pełnego zakresu lub wyskalowane dla konkretnego gazu o dokładności ±5% pełnego zakresu.
  Proponujemy rotametry z pojedynczą rurką (wersja P), wieloma rurkami osadzonymi w jednej ramce montażowej (wersja Px).  Wielorurkowe z niezależnymi kanałami, bądź z rozgałęziaczem służące do mieszania lub rozdziału gazów. Ramki wykonane z aluminium, stali kwasoodpornej lub teflonu zaopatrzone są w uszczelnienia oraz przyłącza standardowe lub o zwiększonej odporności chemicznej (możliwy jest wybór rodzaju, średnicy oraz materiału). >>

  Szczególnej uwadze polecamy przepływomierze oraz regulatory masowe przepływu gazów produkcji Aalborg.

Regulatory masowe przepływu Aalborg  w wersji analogowej
- typ GFC sterowane potencjometrycznie lub z możliwością wyboru rodzaju sygnału wejściowego i wyjściowego: napięciowego (0-5V, 0-10V) lub prądowego (4-20mA). Wzorcowane z dokładnością ±1,5 lub ±1% na specjalne życzenie.
-  typ GFC z układem wejścia/wyjścia I/O, zadawanie wartości przepływu z komputera, z możliwością zbierania danych.

Przepływomierze masowe Aalborg :
-  typ GFM
-  typ GFM z układem wejścia/wyjścia I/O

Regulatory masowe przepływu Aalborg w wersji cyfrowej
-  typ DFC z rozbudowanymi funkcjami sterowania, z interfejsem RS485 i RS232. Sterowanie za pomocą komputera. Zachowane są funkcje  sterowania analogowego GFC.

Przepływomierze i regulatory przepływu gazów AFM i AFC
- typ AFC zapewnia regulację przepływu do 100l/min. Dodatkowo oferujemy moduły SDPROC sterujące od jednego do czterech regulatorów AFC.
Więcej szczegółowych informacji na naszej stronie >>

 • Komory rękawicowe (także do badań z materiałem niebezpiecznym)

  Proponujemy między innymi akrylikowe komory rękawicowe firmy Plas-Labs, eliminujące wpływ otoczenia na badany materiał oraz umożliwiające wyeliminowanie oddziaływania badanych próbek na operatora. Główne części komory formowane na gorąco posiadają zaokrąglone naroża, co ułatwia utrzymywanie komór w czystości według wymagań GLP.
  W ofercie posiadamy kilka typów komór rękawicowych Plas-Labs (opisanych szczegółowo na naszej stronie):

Komory z regulowaną atmosferą do prac w warunkach beztlenowych (z katalizatorem palladowym i układem osuszającym)
Komory proponowane są w wersji dwu-rękawicowej (model 855-AC) lub cztero-rękawicowej (model 855-ACB). Do procesów wymagających automatyzacji proponujemy komory z mikroprocesorowym sterowaniem procesem przewietrzania (model Simplicity 888), który pozwala zaprogramować min. liczbę cykli przedmuchiwania, wybór gazów i ich mieszanin, utrzymywanie ciśnienia, czy też wybór komory do procesu przedmuchiwania.

Komora z filtrem HEPA w obiegu wewnętrznym powietrza i podciśnieniem w komorze roboczej 
Polecana zwłaszcza do pracy z materiałami niebezpiecznymi: min. toksynami oraz mikroorganizmami.
Wykonanie dwustanowiskowe (cztero-rękawicowe) model 870-CLC.

Komora ze stali kwasoodpornej SS z oknem
Obudowa wykonana z SS,  śluza z poliwęglanu

Komora do prac w wybranej atmosferze gazu obojętnego
Proponujemy komorę wyposażoną w pompy próżniowe oraz osuszacz gazu (model 850-NB Nitrogen Glove Box

Komory kompaktowe
Idealne do ważenia materiałów, które muszą być odizolowane od wpływu otoczenia oraz takich, które nie mogą się przedostać do otoczenia:  modele 830-ABC, 830-ABB, 830-ABD (modele różnią się rozmiarami).

Komory do zastosowań ogólnych
Umożliwiają odizolowanie próbki od wpływów otoczenia. Modele: dwu-rękawicowa 818-GB oraz cztero-rękawicowa 818-GBB oraz komora ekonomiczna 815-PGB.

Komory z regulacją temperatury i wilgotności (model 890-THC/EXP)

Każda z komór może być wyposażona w system bio-odkażania. Pełna oferta komór i akcesoriów do komór firmy PlasLabs, na naszej stronie >>

 • Homogenizatory

  Oferujemy szeroki wybór homogenizatorów mechanicznych, także tkankowych (z końcówkami tnącymi ze stali kwasoodpornej lub tworzywa sztucznego) i do PCR, tzw. pestelkowych z końcówkami ucierającymi, łopatkowych typu stomacher oraz homogenizatorów typu mikser,  a także ultradźwiękowych>>

 • Wyciągi i komory do PCR

  Oferujemy wyciągi i komory do PCR produkcji Erlab oraz komorę do PCR firmy PlasLabs.
Proponowane wyciągi zapewniają doskonałą ochronę operatora (model Captair Toxicap - klasa I oraz Captair Filtair - klasa II) dzięki układowi selektywnych filtrów. >>
Komory do PCR proponowane są w wersji standardowej z lampą UV (model Biocap DNA) lub dodatkowo z nawiewem laminarnym (model Biocap RNA/DNA). >>
 

 • Wirówki, wytrząsarki i mieszadła

Proponujemy wirówki do próbek o pojemnościach od 0,2 ml do 50 ml, a nawet 100 ml i 250 ml, w wykonaniu standardowym lub z chłodzeniem.
W ofercie wytrząsarek proponujemy modele wykorzystujące ruch orbitalny, wahadłowy - kołyskowy, posuwisto - zwrotny oraz imitujący ruch nadgarstka. W ofercie posiadamy modele pracujące w podwyższonych i obniżonych temperaturach.
Dodatkowe informacje na stronie >> 

 • Łaźnie laboratoryjne, ultratermostaty, piece i zamrażarki

Proponujemy bogaty wybór urządzeń wspomagających prowadzenie procesów laboratoryjnych w warunkach obniżonej lub podwyższonej temperatury  >>
 

 • Sprzęt do badań mikrobiologicznych

Szeroki wybór artykułów dla mikrobiologii, immunologii, hodowli komórkowej i tkankowej >>
 

 • Sprzęt kontrolno - pomiarowy

Szeroki wybór urządzeń i aparatów kontrolnych i pomiarowych min. chromatografy (GC, HPLC), gęstościomierze, wiskozymetry oraz pH-metry, mierniki przewodności, siły jonowej oraz zawartości tlenu rozpuszczonego wraz z bogata ofertą elektrod i sond pomiarowych. Pełna oferta sprzętu kontrolno - pomiarowego na naszej stronie >>
 

 • Zawory (różne typy)>> oraz bogaty wybór złączek laboratoryjnych >>
 • Wagi laboratoryjne
 • Dewary i sprzęt krio
 • Szkło laboratoryjne >> i plastiki >>
 • Sterylne woreczki do pobierania, przechowywania i transportu próbek oraz do homogenizacji
  - woreczki z zamknięciem strunowym typu WhirlPack  >>
  - oraz woreczki do stomacherów (homogenizatorów łopatkowych) bez filtra lub z filtrem (częściowym lub na całą ściana boczną) >>
 • Modele anatomiczne, fantomy
Krzysztof Bill
Eduard Bodenseher
Prezes
news

<Lipiec 2018>

pnwtśrczptsbnd
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Newsletter