Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu od 20 lat
AKREDYTOWANE LABORATORIUM BADAWCZE OSTRZESZÓW Spółka Wodna "Strzegowa"

ul. Piastowska 105

63-500 Ostrzeszów

Główny telefon: (62) 732 26 70

Główny fax: (62) 732 26 71

Główny email: biuro@labostrzeszow.pl

Strona www: http://labostrzeszow.pl/

AKREDYTOWANE LABORATORIUM BADAWCZE OSTRZESZÓW  Spółka Wodna "Strzegowa"

Strategicznym celem Laboratorium jest profesjonalizm prowadzonej działalności i rozwój.


 

Akredytowane Laboratorium Badawcze

           Spółka Wodna "Strzegowa" jest spółką Prawa Wodnego. Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Spółki z dn. 14.03.2008 r. wprowadzono zmiany do Statutu Spółki zapewniające, iż jednym z przyjętych celów statutowych jest prowadzenia badań i analiz w specjalnie do tego celu wyodrębnionym Laboratorium. Struktura organizacyjna Spółki zapewnia brak nacisków na Laboratorium ze strony innych komórek.

           Pracownia fizykochemii istnieje od 1999 r. W celu pełnienia wymagań prawnych oraz standardów UE w 2007 roku Laboratorium wdrożyło system zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 ”Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorujących”. Wobec rosnących wyzwań i istniejących potrzeb rynku w roku 2008 w laboratorium uruchomiono pracownię mikrobiologii.

 

          W 10 rocznicę istnienia Laboratorium odbył się audit certyfikacyjny przeprowadzony przez PCA, podczas którego sprawdzony został system zarządzania, wyposażenia oraz kwalifikacje personelu. Laboratorium zgłosiło 26 metod badawczych i wszystkie uzyskały akredytację wraz z poborem prób. Zakres akredytacji jest sukcesywnie poszerzany. W chwili obecnej Laboratorium posiada akredytację na 68 parametrów. Strategicznym celem Laboratorium jest profesjonalizm prowadzonej działalności i rozwój.

Kompetencje

  • 12.08.2009 r. - przyznanie przez niezależnych specjalistów z Polskiego Centrum Akredytacji "Certyfikatu Akredytacji nr AB 1084" w dziedzinie mikrobiologii i fizykochemii,
  • włączenie Laboratorium do zintegrowanego systemu badań laboratoryjnych, który oznacza jednolity sposób wykonywania badań w zakresie nadzoru sanitarnego nad warunkami jakości zdrowotnej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
  • zatwierdzenie Sanepidu - cykliczne sprawdzenie stosowanych metod badawczych poprzez Laboratorium w miedzylaboratoryjnych badaniach porównawczych oraz badaniach biegłości organizowanych w Anglii,
  • zapewnione przez wykwalifikowana kadrę, podnoszącą kompetencje w ramach studiów doktoranckich, studiów podyplomowych oraz szkoleń specjalistycznych z dziedzin takich jak mikrobiologia, chemia analityczna, biochemia czy inżynieria środowiska,
  • świadomość najwyższego kierownictwa i personelu o świadczeniu usług na najwyższym poziomie celem utrzymania certyfikatu akredytacji,
  • realizowanie zleceń Klientów wg potrzeb, z uwzględnieniem obowiązujących wymagań prawnych.

 

 
mgr Renata Szczygłowska
Kierownik Laboratorium
Email kierownik@labostrzeszow.pl
Telefon 607 561 621
mgr Elżbieta Liebner-Dardas
Kierownik ds. technicznych
Email biuro@labostrzeszow.pl
mgr inż. Ewelina Wypchło
Opiekun Klienta
Email ewelina@labostrzeszow.pl
Telefon (62) 732 26 77; 607 580 836
news

<Lipiec 2018>

pnwtśrczptsbnd
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Newsletter