Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu od 20 lat
Akademia Innowacyjnego BioBiznesu

Szanowni Państwo,

Akademia Innowacyjnego Biobiznesu to jeden z prestiżowych projektów firmy Bio-Tech Consulting Sp. z o.o. Projekt obejmuje cykl profesjonalnych szkoleń branżowych skierowanych głownie dla naukowców realizujących biotechnologiczne projekty badawczo-rozwojowe, finansistów, technologów i pracowników działów badawczo-rozwojowych firm biotechnologicznych, kosmetycznych, farmaceutycznych, producentów żywności. Współpracujemy z liczną grupą specjalistów zarówno krajowych jak i zagranicznych. Podstawowym celem organizowanych szkoleń jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności firm z sektora biogospodarki. Koncentrujemy się na zagadnieniach (bio)technologicznych, prawnych, związanych z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań, dopuszczaniem do obrotu nowych bioproduktów. Uczestnicy szkoleń otrzymują wiedzę na temat najnowszych trendów, osiągnięć naukowych oraz metodologii i nowości niezbędnych w pracy sektora: biotechnologii, farmacji, kosmetologii, biotechnologii żywności oraz biopaliw, biobiznesu.

Ze względu na zmieniające się potrzeby firm proponujemy Państwu:
- szkolenia otwarte;
- szkolenia zamknięte, tylko i wyłącznie dla Pracowników Państwa Firmy;
- zorganizowanie szkolenia z możliwością prezentacji Państwa produktu podczas spotkania. Proponujemy przyjęcie przez Państwa tytułu „Sponsora szkolenia”. Proponujemy dobranie odpowiedniego programu merytorycznego w kontekście Państwa usług, przeprowadzenie kampanii promocyjnej z dotarciem do odpowiednich odbiorców oraz całość organizacji szkolenia.

Posiadamy czteroletnie doświadczenie organizacji szkoleń, (ponad 40 specjalistycznych szkoleń)  jak również już po raz trzeci organizujemy Kongres Beauty Innovations www.beautyinnovations.pl


Hasło przewodnie wiosennej edycji Kongresu 2011 to: Surowce kosmetyczne - źródło sukcesu Twojej firmy.

Kongres to doskonała okazja dla producentów i dystrybutorów innowacyjnych surowców kosmetycznych, producentów nowoczesnych urządzeń do produkcji kosmetyków, producentów opakowań i firm współpracujących z branżą kosmetyczną do nawiązania i/lub odnowienia bezpośredniego kontaktu ze swoimi klientami.

Uczestnikami podczas Kongresu Beauty Innovations edycji zimowej oraz jesiennej w 2010 rokubyli przedstawiciele oraz prezesi m. in. takich firm jak:

•    Adamed Sp. z o.o.
•    AES Chemunex
•    AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.o.
•    ALES GROUPE POLSKA
•    Argil SPA Sp. z o.o. S.k
•    AS Cosmetics Service
•    AVON OPERATIONS POLSKA SP.Z.O.O.
•    BalticBerg CONSULTING
•    Barwa Spółka z o. o.
•    Bell Flavours & Fragrances
•    Bell P.P.H.U
•    BELLA
•    BIOCORP Polska Sp. z o.o. / AES Chemunex
•    Biovico Sp.zo.o.
•    Boxes Prestige Poland Sp. z o.o.
•    Camino Sp. zo.o.
•    Carrefour Polska Sp. z o.o.
•    Cell Line Research
•    Cheman S.A.
•    CLARENA Sp. z o.o. Sp. komandytowa
•    Cosmedica Sp. z o.o.
•    Cosmetics Partner
•    Dermika Sp. z o.o.
•    DONSERV Sprzęt laboratoryjny
•    Dramers SA
•    Equalan Pharma Europe Sp. z o.o.
•    EVELINE COSMETICS S.A.
•    F. K. POLLENA-EWA S.A.
•    Firma Kosmetyczna LOTON Spółdzielnia Pracy
•    Fitomed Sp. z o.o.
•    GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
•    GM Logistic
•    Greentech
•    Gustav Heess Sp. z o.o.
•    Harper Trade Sp. z o.o.
•    Herbapol Poznań S.A.
•    HSH Chemie Distribution Group
•    IDEA 25 Spółka z o. o.
•    Inglot Sp. z o.o.
•    Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
•    Instytut Matki i Dziecka
•    Intertek Consumer Goods
•    Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o
•    Intuition Polska Sp. z o.o.
•    Inventia Polish Technologies Sp. z o.o.
•    Ipmatic
•    ISP Polska Sp. z o.o.
•    ISPL Dr Osadowska
•    Jago-Pro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
•    Jan Wierzchoń & Partnerzy Biuro Patentów i Znaków Towarowych S.J.
•    Joko Cosmetics
•    Kamiński Sobajda i Partnerzy
•    Kosmepol Sp.z o.o
•    Kosmetyczne Wyroby Bawełniane Sp. z o.o.
•    Krajowa Rada Suplementów i Odżywek
•    Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris SA
•    Laboratorium Mikrobiologiczne Bio-Chic
•    Laboratorium Kosmetyczne ,,AVA"
•    Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris SA
•    Lava Group S.C.
•    M+W Process Industries
•    Melalaeuca Poland Sp. z o.o.
•    MERANCO Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna Sp. z o.o.
•    MPS International Ltd.
•    NEPENTES S.A.
•    Neuro Device Group Sp. z o.o.
•    Oceanic S.A.
•    PATPOL Sp. z o.o.
•    Pollena Aroma Sp. z o.o.
•    Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości - Czyste Piękno
•    Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego
•    Portal Pięknieję Sp. z o.o.
•    ProCosmetics Sp. z o.o.
•    Profil Krystyna i Marek Kosowicz Sp.Jawna
•    Proteon Pharmaceuticals
•    Salco au Naturel s.c.
•    Sigma-Aldrich Sp. z o.o.
•    Specjalistyczne Laboratorium Badawcze ITA-TEST s.c.
•    Stem Cells Spin Sp. z o.o.
•    Torf Corporation Fabryka Leków Sp. z o.o.
•    Unicom International Sp. z o.o.
•    Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
•    Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
•    Uniwersytet Medyczny  w Łodzi
•    Univar Poland Sp. z o.o.
•    Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ELENA”
•    Wolters Kluwer Health
•    WPPH ELENA
•    Wrocławskie Centrum Badań EIT+
•    WTS Rzecznicy Patentowi
•    Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku
•    Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
•    Verona Products Professional Sp. z o.o.
•    ZSW "Araka-Mega" Sp. z o.o.

Wprowadzanie nowoczesnych biotechnologii do sektora biogospodarki jest warunkiem efektywnego rozwoju gospodarczego. W praktyce oznacza to umiejętność szybkiego wdrażania osiągnięć naukowych do praktyki biznesowej, tworzenie potencjału rozwojowego firmy w oparciu o wiedzę i umiejętność jej zamiany na efekty ekonomiczne.
Zdobycie pozycji najważniejszego partnera naukowców i ludzi biznesu w realizacji tych celów jest podstawowym wyznacznikiem naszych działań.

Naszym zadaniem jest wyławianie najciekawszych projektów badawczo-rozwojowych z obszaru nauk biologicznych i medycznych, które mają w sobie duży potencjał aplikacyjny i mogą stanowić podstawę do stworzenia nowoczesnego przedsięwzięcia biznesowego.

Organizujemy, koordynujemy i stymulujemy współpracę inwestorów kapitałowych, firm innowacyjnych i naukowców w sektorze biogospodarki. Tworzymy bazy wiedzy, nowoczesne kanały przepływu informacji naukowej i biznesowej dla tego środowiska. Prowadzimy specjalistyczne szkolenia służące podniesieniu innowacyjności i konkurencyjności firm z tego sektora.

Specjalizujemy się w ocenie potencjału komercjalizacyjnego biotechnologicznych projektów badawczo-rozwojowych, badaniu due diligence firm biotechnologicznych.

Nasze wartości

***GROW***
Generate - kreatywność, tworzenie
Reflect - krytyczna refleksja
Over deliver - dawanie z siebie więcej, niż ode mnie oczekują
Will - silna wola, konsekwencja w działaniu

Poprzez swoją aktywność chcemy współtworzyć nową ekonomię służącą Człowiekowi. Pragniemy realizować w ten sposób swoją własną drogę rozwoju, czerpać satysfakcję ze swojej pracy.

Wyznajemy zasadę, że współczesna nauka i innowacyjny biznes służą rzeczywistemu dobru Człowieka jedynie wówczas, gdy respektują wynikające z prawa naturalnego uniwersalne normy etyczne, będące trwałym dorobkiem cywilizacji chrześcijańskiej.

Istniejemy od 1996 roku. Firma została założona przez pracownika naukowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi –Tadeusza Pietruchę. Impulsem do założenia firmy było doświadczenie wyniesione z prawie 3-letniego pobytu założyciela firmy w Stanach Zjednoczonych, a zwłaszcza obserwacja biznesowej aktywności amerykańskich naukowców w obszarze biotechnologii.

Działalność firmy od początku swego istnienia nastawiona jest na usługi doradztwa naukowego i biznesowego w obszarze biotechnologii. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych rynek dla tego typu usług był w Polsce bardzo ograniczony. Stąd też w początkowym okresie działalności nasza oferta skierowana była głównie do firm z sektora farmaceutycznego. Zajmowaliśmy się głównie opracowywaniem zawartości merytorycznej materiałów informacyjnych, reklamowych i promocyjnych.

W 1998 roku został uruchomiony portal internetowySerwis Biotechnologiczny(www.biotechnologia.pl). Był to wówczas pierwszy polski portal poświęcony biotechnologii. O czasu jego powstania, projekt ten dynamicznie się rozwija i jest dobrze rozpoznawany przez środowisko naukowe i biznesowe. Aktualnie jest jednym z największych polskich portali dedykowanych biotechnologii i innowacyjnej biogospodarce.

Kolejnym etapem rozwoju firmy było organizowanie, począwszy od 2000 roku, konferencji naukowo-biznesowych poświęconych biotechnologii i biobiznesowi – Bio-Forum (www.bioforum.pl). Głównym celem konferencji była integracja tej części środowiska naukowego, która jest zainteresowana realizacją biotechnologicznych projektów badawczo-rozwojowych i współpracą z firmami z sektora biogospodarki, a tą częścią środowiska biobiznesu, która docenia rolę innowacyjności w rozwoju swoich firm. Spotkania te przyczyniły się do nawiązania wielu kontaktów, wymiany informacji. Zaowocowały one ciekawymi projektami na bazie których powstały trwałe przedsięwzięcia biznesowe.
W 2006 roku formuła konferencji została zamieniona na targi. Impreza ta systematycznie poszerza swój zakres oddziaływania i staje się głównym miejscem prezentacji potencjału biotechnologii krajów Europy Środkowej.Central European Biotechnology and Biobusiness Trade Fair – Bioforumsą targami, które konsekwentnie pozycjonujemy pomiędzy największymi targami biotechnologii – BioConvention w USA, a targami europejskimi, takimi jak np. Biotechnika w Hannoverze.

W 2007 roku został uruchomiony kolejny projekt:"Akademia Innowacyjnego Biobiznesu". Prowadzimy specjalistyczne szkolenia, których podstawowym celem jest podniesienie konkurencyjności polskich firm z sektora biogospodarki poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i biotechnologii.

Nasza firma konsekwentnie doskonali narzędzia i techniki komercjalizacji biotechnologicznych projektów badawczo-rozwojowych. W listopadzie 2007 roku, wraz z Urzędem Miasta Łodzi i Centrum Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk uruchomiła projekt"MiniInkubator Firm Biotechnologicznych"w Łodzi. Inkubator został zlokalizowany na terenie kampusu PAN w Łodzi, w budynku Instytutu Biologii Medycznej. W momencie uruchomienia inkubatora, rozpoczęły w nim działalność dwie firmy biotechnologiczne.

W 2007 roku nasza firma zmieniła osobowość prawną. W miejsce osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą powstała spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zachowująca tę samą nazwę:

Bio-Tech Consulting

Firma aktywnie uczestniczy w inicjowaniu i realizacji biotechnologicznych przedsięwzięć biznesowych. Jest współzałożycielem firmy biotechnologicznej Mabion sp zo.o, współpracuje z polskimi funduszami typu seed capital specjalizującymi się w finansowaniu projektów biotechnologicznych.

Systematycznie rozwijana i doskonalona jest metodologia oceny potencjału komercjalizacyjnego projektów biotechnologicznych oraz badaniadue diligencefirm innowacyjnych z sektora biogospodarki.

Szkolenie - Nowe wyzwania w Kontroli Jakości kosmetyków

Szkolenie adresowane jest dla pracowników laboratoriów, mikrobiologów, pracowników działu kontroli jakości firm kosmetycznych. Wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia. Celem szkolenia będzie m. in. omówienie: analizy potrzeb firmy kosmetycznej wynikająca z wprowadzenia standardów GMP, wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1223/2009.

Szczegóły już wkrótce. Serdecznie zapraszamy.

 

Prelegenci szkolenia:
Ewelina Krajewska-Kubicka
Absolwentka wydziału Chemii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalność Chemia Organiczna. W 2005 r ukończone studia podyplomowe w zakresie Chemii Kosmetycznej na Politechnice Warszawskiej. Obecnie doktorantka na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej zgłębia problematykę rozwoju i transferu technologii w firmach farmaceutycznych. Od 2003 r. pracownik Działu Badawczego Zakładów Farmaceutycznych UNIA gdzie opracowuje receptury nowych preparatów kosmetycznych i leczniczych a także Główny konsultant d.s. GMP w firmie CosmePharm expert. W wolnym czasie poznaje tajniki psychiki ludzkiej i dba o kondycję sportową rodziny.


Magdalena Kinga Marciniak
Absolwentka wydziału Chemii na Politechnice Warszawskiej, specjalność Technologia Związków Biologicznie Czynnych i Kosmetyków. W 2004r ukończyła studia podyplomowe Zarządzanie Jakością
i Systemy Zapewniania Jakości wg Norm ISO 9000:2000, a także studia MBA. Posiada doświadczenie
w branży kosmetycznej oraz doświadczenie trenerskie. Obecnie pracuje w Zakładzie farmaceutycznym UNIA, gdzie opracowuje nowe metody preparatów kosmetycznych i leczniczych, dodatkowo jest audytorem wiodącym i konsultantem z zakresu ISO.

 

Czas i miejsce szkolenia:
28 stycznia 2011 r.
Warszawa, Centrum Bankowo-Finansowym "NOWY ŚWIAT" S. A.
Ul. Nowy Świat 6/12


Koszt szkolenia:
* 855 PLN za udział jednej osoby,
* 10 % zniżki zapewniamy:
- firmom, które delegowały pracowników na poprzednie szkolenia organizowane przez Bio Tech Consulting Sp. z o.o.,
- przy zgłoszeniu uczestnictwa drugiej lub większej ilości osób z firmy,
- rabaty nie ulegają sumowaniu.
 
Nr naszego konta bankowego: BZ WBK S.A. Konto w PLN: 39 1090 2705 0000 0001 0694 5917
 

Koszt szkolenia obejmuje:
- Udział w szkoleniu,
- Komplet materiałów szkoleniowych,
- Imienny Certyfikat uczestnictwa,
- Możliwość konsultacji z prelegentami po zajęciach,
- Lunch, przerwy kawowe.

Zgłoszenia:
joanna.rodziewicz@biotechnologia.pl oraz  Formularz Zgłoszeniowy

Ceny nie zawierają kosztów noclegu i parkingu. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem Szkolenia wpłata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w szkoleniu spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Oświadczenie dotyczące odwołania zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Odwołanie zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty za udział. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w programie.

Kontakt:
Bio-Tech Consulting Sp. z o.o.
Joanna Rodziewicz-Nyk
www.biotechconsulting.pl
90-229 Łódź, ul. Kamińskiego 23
Tel. (42) 299-60-84

Joanna Rodziewicz-Nyk
Menager Projektu
Email joanna.rodziewicz@biotechnologia.pl
Telefon +48 42 6780112 , 608 634 332
Fax +48 42 6780128
Marta Kłopotowska
Specjalista ds. spraw merytorycznych
Email marta.klopotowska@biotechnologia.pl
Telefon +48 42 6780112
Fax +48 42 6780128
news

<Lipiec 2018>

pnwtśrczptsbnd
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Newsletter