Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu od 20 lat
LGC Standards Sp. z o.o.

Konopnickiej 1, Dziekanów Leśny

05-092 Łomianki

Główny telefon: 22 751 31 40, 22 751 55 69, 22 498 70 13

Główny fax: 22 751 58 45

Główny email: pl@lgcstandards.com

Strona www: http://www.lgcstandards.com

Wyślij zapytanie ofertowe
LGC Standards Sp. z o.o.

Firma LGC Standards jest częścią grupy LGC, której Pion ds. Badań i Technologii pełni rolę Narodowego Instytutu Metrologii w zakresie pomiarów chemicznych i biochemicznych w Wielkiej Brytanii.

LGC Standards jest czołowym europejskim dostawcą materiałów odniesienia. Oferuje usługi w zakresie dostaw materiałów odniesienia najważniejszych światowych producentów, dysponuje też własną wytwórnią, oferującą szeroki wybór certyfikowanych materiałów odniesienia spełniających wysokie wymagania klientów.

Jako jedyny europejski dystrybutor oryginalnych kultur i biopreparatów ATCC®, firma LGC Standards dostarcza również najnowsze narzędzia badaczom z dziedziny nauk przyrodniczych z całej Europy.

Nasza oferta obejmuje:

 • Materiały biologiczne ATCC® (linie komórkowe, hodowle pierwotne, szczepy wzorcowe)
 • Programy badania biegłości laboratoriów w zakresie analiz mikrobiologicznych i chemicznych
 • Wzorce, materiały odniesienia i certyfikowane materiały odniesienia

Zamów bezpłatne materiały informacyjne z zakresu hodowli komórek oraz mikrobiologii (pdf).

Zamów bezpłatne materiały informacyjne z całego zakresu naszej oferty (pdf).

 

Materiały biologiczne ATCC®:

Pełna oferta dostępna na stronie: www.lgcstandards-atcc.org

 

SZCZEPY WZORCOWE

Jako jedyni w Polsce dostarczamy oryginalne szczepy odniesienia bezpośrednio z ATCC®, niepasażowane poza kolekcją. W kolekcji znajduje się kilkadziesiąt tysięcy szczepów referencyjnych ATCC® - bakterii, drożdży, grzybów strzępkowych, wirusów i pierwotniaków. Oferujemy między innymi:

 • Szczepy wzorcowe ATCC® zalecane w mikrobiologii żywności
 • Szczepy wzorcowe ATCC® zalecane w metodach Farmakopei Europejskiej i Amerykańskiej
 • Szczepy wzorcowe ATCC® zalecane w mikrobiologii wody
 • Szczepy wzorcowe ATCC® zalecane do oznaczeń lekowrażliwości
 • Szczepy wzorcowe ATCC® Preceptrol™ - najtańsze oryginalne szczepy ATCC
 • Szczepy wzorcowe i inne materiały ATCC® dla wirusologii
 • Szczepy wzorcowe i inne materiały ATCC® do badań nad grypą
 • Szczepy wzorcowe ATCC® pierwotniaków pasożytniczych
 • Szczepy ATCC® do badań nad MRSA
 • Szczepy wzorcowe ATCC® grzybów do badań biomedycznych
 • Szczepy wzorcowe ATCC® organizmów ekstremofilnych
 • Kwasy nukleinowe otrzymane ze szczepów ATCC®
 • Podłoża do przechowywania szczepów w stanie zamrożenia
 • Oczyszczone polisacharydy pneumokokowe


LINIE KOMÓRKOWE ORAZ HODOWLE PIERWOTNE

W banku ATCC® dostępnych jest ponad 3000 referencyjnych linii komórkowych. Oferujemy między innymi:

 • Linie komórkowe ATCC® nowotworowe oraz z tkanek nienowotworowych
 • Linie komórkowe ATCC® dla neurobiologii
 • Linie komórkowe ATCC® hybrydoma
 • Linie komórkowe ATCC® unieśmiertelnione genem hTERT
 • Linie komórkowe ze Specjalnej Kolekcji Mantle Cell Lymphoma Consortium.
 • Komórki macierzyste ATCC®. Mezenchymalne komórki macierzyste.
 • Uniwersalny Zestaw ATCC® do wykrywania mykoplazmy
 • Zestawy ATCC® do badania proliferacji komórek (XTT, MTT)
 • Zestaw ATCC® do oznaczania stopnia zróżnicowania komórek macierzystych.
 • Zestawy ATCC® do różnicowania adipocytów, chondrocytów i osteocytów
 • Podłoża, surowice i odczynniki do hodowli linii komórkowych, komórek macierzystych oraz hodowli pierwotnych ATCC®
 • Hodowle pierwotne ATCC® - fibroblasty i keratynocyty
 • Hodowle pierwotne ATCC® - melanocyty
 • Hodowle pierwotne ATCC® - komórki śródbłonka żyły pępowinowej, mięśni gładkich aorty oraz śródbłonka aorty (HUVEC, ATCC Primary Cardiovascular Cells)
 • Hodowle pierwotne ATCC® - komórki nabłonka oskrzeli/tchawicy/drobnych oskrzeli (ATCC Primary Bronchial/Tracheal/Small Airway Epithelial Cells)
 • Hodowle pierwotne ATCC® - komórki nabłonka stercza (ATCC Primary Corneal Epithelial Cells)
 • Hodowle pierwotne ATCC® - komórki nabłonka rogówki (ATCC Primary Prostate Epithelial Cells)

BIOLOGIA MOLEKULARNA

Dział biologii molekularnej ATCC obejmuje m.in.:

 • szeroki wybór klonów (m.in. MGC, IMAGE, AfCS)
 • biblioteki klonów, wektory, komórki gospodarzy
 • oczyszczone plazmidowe DNA zawierające kompletne genomy wirusowe
 • zestawy klonów do badań apoptozy
 • materiały biologiczne do badań nad genetyką drożdży (Saccharomyces cerevisiae, Schizosaccharomyces pombe)

Inne produkty i usługi dla pracowni hodowli komórek

 • Ustalanie tożsamości ludzkich linii komórkowych metodą analizy polimorfizmu DNA (Cell Line Authentication)
 • Alvetex - platforma do hodowli przestrzennej (3D) adherentnych komórek ssaczych
 • EC23 - stabilny retinoid do różnicowania komórek macierzystych w neurony
 • Narzędzia do badań ADME/Tox
Agnieszka Wojda
Specjalista ds. programów badania biegłości laboratoriów: programy badania biegłości laboratoriów
Email agnieszka.wojda@lgcstandards.com
Telefon wewn. 110, 695 026 040
Marek Primik
Specjalista ds. materiałów ATCC - linie komórkowe, hodowle pierwotne, szczepy wzorcowe
Email marek.primik@lgcstandards.com
Telefon wewn. 104, 695 026 030
Bernard Lipiec
Specjalista ds. materiałów odniesienia: materiały odniesienia do analiz klinicznych, dla laboratoriów kryminalistycznych i medycyny sądowej, wzorce substancji pochodzenia roślinnego
Email bernard.lipiec@lgcstandards.com
Telefon wewn. 117, 695 104 134
Rafał Kaczmarkowski
Specjalista ds. materiałów odniesienia: materiały odniesienia oraz wzorce analityczne do analizy żywności, środowiska i produktów przemysłowych, wzorce fizykochemiczne
Email rafal.kaczmarkowski@lgcstandards
Telefon wewn. 105, 695 026 020
Aleksandra Wilk
Specjalista ds. materiałów odniesienia: wzorce substancji farmaceutycznych i ich zanieczyszczeń, publikacje
Email aleksandra.wilk@lgcstandards.com
Telefon wewn. 106, 605 242 737
news

<Czerwiec 2018>

pnwtśrczptsbnd
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Newsletter