Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu od 20 lat
PATPOL Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Rzeczników Patentowych

ul. Nowoursynowska 162J

02-776 Warszawa

Główny telefon: +48 22 644 96 57 +48 22 644 96 59 +48 22 644 96 68 +48 22 644 97 69

Główny fax: +48 22 644 96 00 +48 22 644 44 02

Główny email: patpol@patpol.com.pl

Strona www: http://www.patpol.pl/

PATPOL Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Rzeczników Patentowych

Dział Patentów i Wzorów

Zespół: 22 rzeczników patentowych, specjaliści i asystenci

 • procedura zgłoszeniowa w Urzędzie Patentowym RP, międzynarodowe zgłoszenia PCT, europejskie zgłoszenia patentowe
 • sprzeciwy i unieważnienia
 • uzyskiwanie dodatkowych świadectw ochronnych na produkty farmaceutyczne (SPC)
 • badania i poszukiwania patentowe
 • walidacje patentów europejskich
 • profesjonalne tłumaczenia
 • monitorowanie praw wyłącznych
 • wzory przemysłowe - procedury krajowe, wspólnotowe i międzynarodowe
 • rejestracja nowych odmian roślin

Działu Znaków Towarowych

Zespół: 11 rzeczników patentowych, specjaliści i asystenci

 • zgłaszanie, rejestracja i przedłużenia ochrony znaków towarowych procedury krajowe, wspólnotowe (CTM), międzynarodowe (Porozumienie Madryckie i Protokół do Porozumienia Madryckiego)
 • badania znaków towarowych w bazach: krajowej, wspólnotowej i międzynarodowej
 • sprzeciwy i unieważnienia
 • zmiany w rejestrach znaków towarowych
 • domeny - poszukiwania, badania, rejestracja
 • monitoring zarejestrowanych znaków towarowych

Dział Prawny

Zespół: 6 prawników i asystenci

 • wykonywanie praw własności przemysłowej
 • sprawy sporne cywilne i karne
 • zatrzymania celne
 • zwalczanie naruszeń praw wyłącznych
 • licencje i umowy
 • spory o domeny internetowe
 • doradztwo prawne

Dział Ochrony

Zespół: specjalista i asystenci

 • monitorowanie i dozorowanie terminów opłat okresowych
 • wnoszenie opłat okresowych

OPIS:

Specyfika firmy

Kancelaria rzeczników patentowych PATPOL od ponad 40 lat jest jedną z wiodących firm polskich świadczących usługi związane z ochroną własności przemysłowej w Polsce i na świecie.

Specjalizujemy się w uzyskiwaniu praw wyłącznych i utrzymywaniu ochrony na wszystkie przedmioty własności przemysłowej, takie jak wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, domeny internetowe, oznaczenia geograficzne oraz odmiany roślin. Specjalizujemy się również w sprawach związanych z naruszeniami praw wyłącznych oraz zwalczaniem nieuczciwej konkurencji.

W imieniu naszych klientów występujemy przed Urzędem Patentowych RP i sądami, Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) w Monachium, Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante, Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie, oraz prowadzimy projekty mające na celu zapobieganie wprowadzaniu do obrotu oraz zwalczanie rozpowszechniania podrobionych towarów we współpracy ze Służbami Celnymi RP.

Świadczymy usługi w zakresie poszukiwań i badań patentów, znaków towarowych i wzorów przemysłowych pod kątem już istniejących zgłoszeń oraz praw wyłącznych korzystając z własnych, komercyjnych oraz urzędowych baz danych. Monitorujemy zgłoszenia i prawa wyłączne oraz ich naruszenia.

Korzystamy ze specjalistycznego oprogramowania zarządzającego organizacją i bieżącym działaniem firmy. Dokumentacja i dane przechowywane są w formie papierowej i elektronicznej, zaś system utrzymywania praw wyłącznych przez wnoszenie opłat okresowych jest niezawodny.

Źródłem naszego sukcesu jest zespół pracowników, w którym doświadczenie łączy się ze stałym kształceniem, nowoczesnością i otwarciem na nowe wyzwania oraz potrzeby rynku.

Od lat jesteśmy stale obecni na krajowych i zagranicznych konferencjach, sympozjach i zjazdach profesjonalistów specjalizujących się w dziedzinie własności przemysłowej, a artykuły naszych pracowników można znaleźć w polskich i zagranicznych czasopismach branżowych.

Pracownicy naszej kancelarii są członkami organizacji międzynarodowych: AIPPI, INTA, ECTA, MARQUES, FICPI, LESI, ASIPI i ICC.

Struktura firmy

Nasza kancelaria to blisko 100 osób w 4 działach: patentów i wzorów, znaków towarowych, prawnym i ochrony.

Jolanta Hawrylak
Kierownik Działu Patentów i Wzorów
Email jolanta.hawrylak@patpol.com.pl
Anna Zakrocka
Kierownik Działu Znaków Towarowych
Email anna.zakrocka@patpol.com.pl
Bartłomiej Kochlewski
Kierownik Działu Prawnego
Email bartek.kochlewski@patpol.com.pl
Katarzyna Karcz
Dyrektor Generalny
Email katarzyna.karcz@patpol.com.pl
news

<Czerwiec 2018>

pnwtśrczptsbnd
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Newsletter