Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu od 20 lat
BioMatPol Sp. z o.o.

ul. Sowińskiego 5

44-121 Gliwice

Główny telefon: +48 32 231-28-31

Główny fax: +48 32 231-28-31

Główny email: biuro@biomatpol.pl

Strona www: www.biomatpol.pl

BioMatPol Sp. z o.o.
Informacje na temat Spółki.

BioMatPol jest spółką typu spin-off powstałą przy współudziale Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu oraz Parku Naukowo-Technologicznego “Technopark Gliwice”.

Zespół pracowników BioMatPol specjalizuje się w syntezie i opracowywaniu nowych materiałów polimerowych wykorzystywanych w produkcji wyrobów:
medycznych oraz farmaceutycznych (m. in. resorbowalne implanty polimerowe, polimerowe systemy dla chirurgii małoinwazyjnej, resorbowalne podłoża dla inżynierii tkankowej, resorbowalne polimerowe systemy uwalniania leków),
opakowaniowych (biodegradowalne folie do przechowywania żywnosci, kosmetyków).

Materiały polimerowe oferowane przez Spółkę BioMatPol oparte są na powszechnie stosowanych monomerach: laktydzie, glikolidzie, ɛ-kaprolaktonie, węglanie trimetylenu i β-butyrolaktonie. Otrzymane polimery są biokompatybilne, posiadają zdolność do resorbcji w organizmie w kontrolowanym okresie czasu, natomiast produkowane z nich wyroby mogą wykazywać pamięć kształtu.

Wysoka czystość produktów polimerowych jest wynikiem polimeryzacji z otwarciem pierścienia prowadzonej w obecności nietoksycznych inicjatorów cynkowych I cyrkonowych. Żaden z produktów BioMatPol nie zawiera związków cyny.

BioMatPol zapewnia swoim klientom otrzymanie materiałów polimerowych o ścisle określonej mikrostrukturze, zgodnie z ich potrzebami i obszarami zainteresowań.

Zespół BioMatPol jest otwarty na współpracę z partnerami naukowymi oraz przemysłowymi przy realizacji innowacyjnych projektów badawczych.

Oferta produktowa

Materiały polimerowe oferowane przez nas każdorazowo są przygotowane według określonych potrzeb naszych klientów i obszarów zastosowań. Dobierając odpowiedni proces produkcji (warunki polimeryzacji, sterowanie mikrostrukturą), nasze materiały polimerowe uzyskają pożądane właściwości mechaniczne dla badań nad: systemami kontrolowanego uwalniania leków, resorbowalnymi implantami z pamięcią kształtu, włóknami resorbowalnymi.

Nazwa produktu Skład*/Minimalne zamówienie

BIOCOP® POLILAKTYD
BIOCOP® PDLLA Sn free poli(D,L-laktyd) 10g
BIOCOP® PLLA Sn free poli(L,L-laktyd) 10g
BIOCOP® POLI(LAKTYDO-ko-GLIKOLID)
BIOCOP® PLLAGL 85/15 poly(L,L-laktydo-ko-glikolid) 85/15 10g
BIOCOP® POLI(LAKTYDO-ko-ɛ-KAPROLAKTON)
BIOCOP® PLLACL 85/15 poli(L,L-laktydo-ko-ɛ-kaprolakton) 85/15 10g
BIOCOP® PLLACL 70/30 poli(L,L-laktydo-ko-ɛ-kaprolakton) 70/30 10g
BIOCOP® PLLACL 60/40 poli(L,L-laktydo-ko-ɛ-kaprolakton) 60/40 10g
BIOCOP® PLLACL 50/50 poli(L,L-laktydo-ko-ɛ-kaprolakton) 50/50 10g
BIOCOP® PLLACL 40/60 poli(L,L-laktydo-ko-ɛ-kaprolakton) 40/60 10g
BIOCOP® PLLACL 30/70 poli(L,L-laktydo-ko-ɛ-kaprolakton) 30/70 10g
BIOCOP® PLLACL 15/85 poli(L,L-laktydo-ko-ɛ-kaprolakton) 15/85 10g
BIOCOP® POLI(LAKTYDO-ko-WĘGLAN TRIMETYLENU)
BIOCOP® PLLATMC 85/15 poli(L,L-laktydo-ko-węglan trimetylenu) 85/15 10g
BIOCOP® PLLATMC 70/30 poli(L,L-laktydo-ko-węglan trimetylenu) 70/30 10g
BIOCOP® PLLATMC 60/40 poli(L,L-laktydo-ko-węglan trimetylenu) 60/40 10g
BIOCOP® PLLATMC 50/50 poli(L,L-laktydo-ko-węglan trimetylenu) 50/50 10g
BIOCOP® PLLATMC 40/60 poli(L,L-laktydo-ko-węglan trimetylenu) 40/60 10g
BIOCOP® PLLATMC 30/70 poli(L,L-laktydo-ko-węglan trimetylenu) 30/70 10g
BIOCOP® PLLATMC 15/85 poli(L,L-laktydo-ko-węglan trimetylenu) 15/85 10g
BIOCOP® POLI(GLIKOLIDO-ko-ɛ-KAPROLAKTON)
BIOCOP® PGLCL 15/85 block poli(glikolido-ko-ɛ-kaprolakton) 15/85 10g
BIOCOP® PGLCL 15/85 random poli(glikolido-ko-ɛ-kaprolakton) 15/85 10g
BIOCOP® POLI(GIKOLIDO-ko-WĘGLAN TRIMETYLENU)
BIOCOP® PGLTMC 15/85 poli(glikolido-ko-węglan trimetylenu) 15/85 10g
BIOCOP® POLI(LAKTYDO-ko-GLIKOLIDO-ko-WĘGLAN TRIMETYLENU)
BIOCOP® LLAGLTMC 70/10/20 poli(L,L-laktydo-ko-glikolido-ko-węglan trimetylenu) 70/10/20 10g

PRODUKTY BIOMIXED®

BIOMIXED® β-Bl Β-butyrolakton 10g
BIOMIXED® PHBt poli(3-hydroksymaślan) - wzbogacony o struktury izotaktyczne 10g
BIOMIXED® PHBa ataktyczny poli(3-hydroksymaślan) 10g
BIOMIXED® PHBLG Blenda poli(L-laktydo-ko-glikolidu) z ataktycznym poli(3-hydroksymaślanem) 10g

*Rzeczywiste udziały poszczególnych jednostek komonomerycznych w zsyntezowanych materiałach polimerowych mogą się różnić do ±3%.

ul. Sowińskiego 5
44-121 Gliwice
Główny telefon +48 32 231-28-31
Główny faks +48 32 231-28-31
Główny e-mail biuro@biomatpol.pl
Strona www: www.biomatpol.pl

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY!

news

<Sierpień 2018>

pnwtśrczptsbnd
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Newsletter